Liên Hệ

Nếu bạn đã dùng form liên hệ mà trong 24h chưa thấy email trả lời, thì vui lòng thử dùng cách khác như gửi email đến lienhe@kimmmo.com, hoặc message trên Fanpage https://www.facebook.com/mrkimtrader.